Báo cáo tại hội nghị, ông Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG – cho biết 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu hợp nhất VRG đạt 11.748 tỉ đồng, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái; tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.868 tỉ đồng, tăng11,7%. Các mảng về khai thác, chế biến mủ cao su và gỗ cao su có kết quả kinh doanh tốt, vượt kế hoạch đề ra.

Tìm hiểu quá trình lưu hóa cao su trong sản xuất nệm cao su thiên nhiên

Ngành cao su có tín hiệu tăng trưởng tốt nửa đầu năm 2022.

Ở mảng nông nghiệp, VRG kiến nghị Chính phủ, bộ ngành trung ương, Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương và các địa phương xem xét việc doanh nghiệp không phải nộp tiền thuê đất trong giai đoạn kiến thiết cơ bản. Đồng thời, chấp thuận xem gỗ cao su là sản phẩm chính của cây cao su theo quy định tại quy trình kỹ thuật cây cao su năm 2020, là hàng hóa như mủ cao su được hạch toán là doanh thu từ sản xuất – kinh doanh.

Theo nld.com.vn