Tag Archives: Gioăng cao su chịu hóa chất

GIOĂNG CAO SU CHỊU HÓA CHẤT

Gioăng cao su chịu hóa chất dùng để phục vụ cho các công việc trong môi trường có hóa chất. Hóa chất như axit hoặc các loại dung môi thường có tính phá hoại rất cao. Khi ngâm cao su vào hóa chất axit có nồng độ cao, thì cao su có hiện tượng trương […]

ĐẶC TÍNH GIOĂNG CAO SU CHỊU HÓA CHẤT

Gioăng cao su chịu hóa chất dùng để phục vụ cho các công trình, máy móc vận hành trong môi trường có hóa chất như Axit sulfuric (H2SO4), Axit clohydric (HCl), Axit nitric (HNO3 ) hoặc các loại dung môi thường có tính phá hủy cao. Vì sao cần sử dụng gioăng cao su chịu […]